< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2016985955109909&ev=PageView&noscript=1" />

TRÀ SỮA TRÂN CHÂU - 珍 珠 奶 茶 [ S ]

TRÀ SỮA TRÂN CHÂU - 珍 珠 奶 茶 [ S ]
45.000 vnđ

TRÀ SỮA TRÂN CHÂU - 珍 珠 奶 茶 [ S ]