< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2016985955109909&ev=PageView&noscript=1" />

TRÀ SỮA TRÂN CHÂU - 珍 珠 奶 茶 [ M ]

TRÀ SỮA TRÂN CHÂU - 珍 珠 奶 茶 [ M ]
50.000 vnđ

TRÀ SỮA TRÂN CHÂU - 珍 珠 奶 茶 [ M ]