< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2016985955109909&ev=PageView&noscript=1" />

TRÀ CHANH ĐẶC BIỆT - 招 牌 檸 檬 茶 [ L ]

TRÀ CHANH ĐẶC BIỆT - 招 牌 檸 檬 茶 [ L ]
60.000 vnđ

TRÀ CHANH ĐẶC BIỆT - 招 牌 檸 檬 茶 [ L ]