< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2016985955109909&ev=PageView&noscript=1" />

Nhượng quyền

1. Kinh doanh Nhượng Quyền (Franchise) là gì?

Kinh doanh nhượng quyền (thường được gọi là franchise) là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ (đối với đơn vị nhượng quyền). Là cơ hội để phát triển doanh nghiệp dưới một thương hiệu nổi tiếng (đối với đơn vị được nhượng quyền).

Kinh doanh nhượng quyền xảy ra khi một doanh nghiệp (đơn vị nhượng quyền) trao cho doanh nghiệp khác (đơn vị nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động. Đổi lại, bên được nhượng quyền phải thanh toán các phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.

2. Thương hiệu nhượng quyền: EVER SWEET TAIWAN

Năm 2018, bằng sự năng động, sáng tạo và đón đầu xu hướng phát triển trà sữa , cà phê và bánh ngọt trong tương lai, chúng tôi, Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát TSUNG WEI đã bước đầu xây dựng thành công và mang lại hiệu quả với hệ thống nhượng quyền EVER SWEET TAIWAN tại Việt Nam.

Hiện nay, hệ thống EVER SWEET TAIWAN theo mô hình mới với nét riêng biệt đã in dấu với những tín đồ trà sữa, cà phê và bánh ngọt khó tính nhất. Đến với EVER SWEET TAIWAN không chỉ trải nghiệm trong những không gian mới mà ở đó khách hàng được chia sẻ, đồng cảm và minh chứng cho một tinh thần mang phong cách Đài Loan.

3. Chi phí và các thuật ngữ chuyên môn về nhượng quyền.

*Đơn vị nhượng quyền (franchisor): Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát TSUNG WEI, là người trao cho một đơn vị, tập thể quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động kinh doanh của mình.

*Đơn vị nhận quyền (franchisees): Là người được nhận quyền sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền, đổi lại đơn vị nhận quyền này phải thanh toán các loại phí nhượng quyền.

*Franchise fee – Phí nhượng quyền: Đây là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền. Để biết phí nhượng quyền EVER SWEET TAIWAN xin liên hệ hotline: 0857801009 hoặc 028-3821-1568 để biết chi tiết.

*Initial Fee: Chi phí ban đầu cho các việc chuẩn bị và trợ giúp để bắt đầu kinh doanh như: xây dựng cơ bản, chuyển giao công nghệ, huấn luyện, thủ tục, hành chính. Initial fee dựa trên các gói sản phẩm mà đơn vị nhận quyền muốn được nhượng quyền, quy mô của đơn vị nhận quyền, độ phức tạp khi chuyển giao công nghệ và phạm vi hoạt động tại địa bàn của đơn vị nhận quyền.

Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline: 0857801009 hoặc 028-3821-1568 để biết chi tiết.

Chân thành cảm ơn.

    1.特許加盟 (Franchise)

特許加盟(一般稱為franchise)是擴大產品和服務網絡。是知名品牌企業發展市場的機會。

特許加盟是當一個企業(企業主)授予另一個企業(加盟主)使用品牌和經營方式的權利。倒過來,加盟主須付相對之『加盟費用』。

  1. 特許加盟品牌:『Ever Sweet Taiwan享甜』

2018年,以活力、創意及奶茶,咖啡和糕點未來發展趨勢,我們,琮嵗餐飲有限公司,取得初步成功並在越南的『Ever Sweet Taiwan享甜』特許加盟系統中獲得效益。

現在,『Ever Sweet Taiwan享甜』系統採用了一種具有特色的新模型,給對牛奶,咖啡和蛋糕挑剔的愛好者留下深刻的印象。 來到『Ever Sweet Taiwan享甜』,您將不僅體驗新的空間,客戶還分享,感受和展示台灣精神。

  1. 特許加盟的費用和術語。

*企業主(franchisor):琮嵗餐飲有限公司,是指授予單位或集體使用商標和經營方式的權利。

*加盟主(franchisees):有權使用企業主的商標,運營模式,商業模式,以換取該付的加盟金。

* Franchise fee - 加盟金:這是加盟主必須向企業主支付使用特許經營權,經營方式,特許人的商業模式的費用。 有關EVER SWEET TAIWAN加盟金,請聯繫熱線:0857801009028-3821-1568了解詳情。

* Initial Fee:準備和協助創業的初始費用,如:基本建設,技術轉讓,培訓,手續,行政。 初始費用以企業主想要特許加盟的產品範圍,特許加盟商的規模,技術轉讓的複雜性以及特許經營區域的活動範圍。

如需了解更多信息,請聯繫熱線:0857801009028-3821-1568

真诚感谢。

Chia sẻ