< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2016985955109909&ev=PageView&noscript=1" />

Kim đỉnh custard - 奶油元寶

Kim đỉnh custard - 奶油元寶
350.000 vnđ

Kim đỉnh custard - 奶油元寶

1 khay 20 cái giá 350.000/ khay