< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2016985955109909&ev=PageView&noscript=1" />

Ra mắt Bộ đôi SMOOTHIES XOÀI KEM CHEESE & XOÀI BƯỞI 2.0 mới nhất của Ever Sweet.