< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2016985955109909&ev=PageView&noscript=1" />

Bánh Mì Phô Mai Nhân Chà Bông - 肉 鬆 芝 士 條

Bánh Mì Phô Mai Nhân Chà Bông - 肉 鬆 芝 士 條
34.000 vnđ

Bánh Mì Phô Mai Nhân Chà Bông - 肉 鬆 芝 士 條